Công nghệ chúng tôi sử dụng

Chúng tôi luôn tìm hiểu và sử dụng các công nghệ tiên tiến nhất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Hoạt động của chúng tôi

Thành công của chúng tôi chính là sự thành công của khách hàng. Mặc dù rất khó, nhưng chúng tôi liên tục tìm kiếm nguồn cảm hứng hàng ngày để đẩy chúng tôi hướng tới mục tiêu của mình. Thành công không chỉ là đích đến.

CÔNG NGHỆ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG

Lập trình Add-in cho nền tảng AutoCAD/BricsCAD/Revit và các nền tảng khác

  • HOOPS Visualize
  • Eyeshot
  • Eyeshot
  • Eyeshot

Chúng tôi thành thạo nghiệp vụ test manual và các tool automated testing

  • selenium
  • Ranorex

Ứng dụng của AI trong thiết kế nhà máy

CAD/CAM Customization and Plugins Expertise

  • Forge

Engg Interoperability Expertise

VR / AR Development Expertise

QA Testing / Gaming Expertise

Khách hàng nói về chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Sản Phẩm Ứng Dụng

3D CAD Plugins

 

iOS/Android Apps

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi

Vui lòng điền vào Form dưới đây, chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn sớm nhất có thể.

Câu chuyện thành công

Thành công của chúng tôi chính là sự thành công của khách hàng. Mặc dù rất khó, nhưng chúng tôi liên tục tìm kiếm nguồn cảm hứng hàng ngày để đẩy chúng tôi hướng tới mục tiêu của mình. Thành công không chỉ là đích đến.

Tin tức