Thông tin

BIM trong công tác thiết kế công trình điện

Trong những năm gần đây BIM ( Building Information Model) – Mô hình thông tin công trình là một trong những công nghệ...

Ứng dụng công nghệ mùa covid? Tại sao giải pháp online, lưu trữ cloud là xu thế

Năm 2020 là một năm khủng hoảng với hầu hết các quốc gia trên thế giới bởi sự bùng phát của đại dịch COVID...

Vì sao chủ đầu tư, nhà thầu nên lựa chọn lưu trữ dữ liệu đám mây AnyOn

Mỗi năm, ngành Xây dựng ngày càng nhận ra cách thức có thể hưởng lợi từ việc đưa công nghệ vào phục vụ hàng...

AnyOn - Nền tảng web lưu trữ dữ liệu BIM tốt nhất

Trong quy trình BIM sẽ có rất nhiều loại dữ liệu khác nhau, điều này đòi hỏi phải có một môi trường lưu trữ linh...

Phần quyền dữ liệu dễ dàng với phần mềm AnyOn

Để phát huy được tính hiệu quả và phối hợp làm việc giữa các cá nhân và bộ phận, người dùng hệ thống cần...

Giải pháp lưu trữ dữ liệu dự án xây dựng hiệu quả

Trong thời đại sử dụng nhiều dữ liệu như ngày nay việc quản lý hiệu quả những dữ liệu đã thu thập là một vấn...