Thông tin

Giải pháp CDE là gì? Lợi ích của giải pháp CDE

Đối với một dự án, dung lượng cần được thiết lập và chia sẻ là rất lớn. Vì vậy việc sử dụng một môi...

AnyOn - Giải pháp bảo mật dữ liệu an toàn cho doanh nghiệp

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, việc bảo mật dữ liệu là điều vô cùng quan trọng .Nếu...

Sự khó khăn trong việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu của các công ty xây dựng

Các công ty xây dựng đang gặp những khó khăn trong việc lưu trữ và chia sẻ dữ liệu. Giải pháp nào có thể giúp các...

Dự án thực tế và các lợi ích thiết thực đến từ AnyOn

Khi đưa các dự án vào thực tế thường sẽ phát sinh nhiều tình huống bất ngờ mà chính người quản lý dự án cũng...