Đối tác của chúng tôi

ProtoTech là đối tác tích hợp hệ thống Autodesk có tay nghề và cam kết lâu năm. Là người đầu tiên sử dụng Forge, ProtoTech hiện là nhà lãnh đạo cung cấp dịch vụ phát triển khách hàng của Autodesk bằng Forge.

Hoạt động của chúng tôi

Thành công của chúng tôi chính là sự thành công của khách hàng. Mặc dù rất khó, nhưng chúng tôi liên tục tìm kiếm nguồn cảm hứng hàng ngày để đẩy chúng tôi hướng tới mục tiêu của mình. Thành công không chỉ là đích đến.

CÔNG NGHỆ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG

3D Desktop Visualization Expertise

  • HOOPS Visualize
  • Eyeshot
  • 3D Scanner Applications
  • REDSDK
  • OpenGL

Web-Based 3D Visualization Expertise

  • Three.js
  • WebGL
  • Bimsync

3D Visualization Mobile – Expertise

  • Xamarin

CAD/CAM Customization and Plugins Expertise

  • Forge

Engg Interoperability Expertise

VR / AR Development Expertise

QA Testing / Gaming Expertise

Khách hàng nói về chúng tôi

Đối tác của chúng tôi

Sản Phẩm Ứng Dụng

3D CAD Plugins

 

iOS/Android Apps

 

3D Export SDK

 

3D Measure Up

 
 

DROP US A QUICK NOTE

Please fill out the form below and we will get back to you as soon as possible.

Success full stories

Thành công của chúng tôi chính là sự thành công của khách hàng. Mặc dù rất khó, nhưng chúng tôi liên tục tìm kiếm nguồn cảm hứng hàng ngày để đẩy chúng tôi hướng tới mục tiêu của mình. Thành công không chỉ là đích đến.

Tin tức