Để phát huy được tính hiệu quả và phối hợp làm việc giữa các cá nhân và bộ phận, người dùng hệ thống cần phải được phân quyền tương đương với chức vụ và quyền hạn của người đó. Vậy, làm sao để có thể dễ dàng phân quyền dữ liệu cho các cán bộ công nhân viên trong công ty.

Tầm quan trọng của phân quyền tài liệu

Phân quyền là hoạt động giới hạn truy cập  và quyền sử dụng dữ liệu dự án của các thành viên trong hệ thống lưu trữ và quản lý.

Phân quyền là vấn đề mà hầu hết các doanh nghiệp quan tâm. Đặc biệt là các công ty có những dữ liệu với độ bảo mật cao hay có sự thi đua trong công ty. Sự phân quyền đối với các tài nguyên sẽ giúp người quản lý dễ dàng theo dõi các truy cập tới dữ liệu của dự án. Từ đó, quản lý chặt chẽ dữ liệu của doanh nghiệp mình, tránh mất mát, sao chép. Hơn nữa, phân quyền còn nhằm mục đích phân rõ chức năng nhiệm vụ của thành viên. Xác lập những quyền hạn, trách nhiệm của từng đầu việc quan trọng.

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa tìm cho mình được một hệ thống có thể dễ dàng phân quyền tài liệu. Đa phần họ vẫn phải làm thủ công, phải gửi tài liệu cho từng thành viên  trong nhóm của mình gây mất thời gian và làm giảm hiệu quả công việc,

AnyOn – phần mềm phân quyền dữ liệu dễ dàng

AnyOn là phần mềm chuyên lưu trữ, quản lý và chia sẻ dữ liệu cho dự án xây dựng. Được phát triển bởi công ty HiCAS - một trong những công ty đi đầu trong phát triển giải pháp lưu trữ và quản lý dữ liệu cho ngành xây dựng. AnyOn mang đến giải pháp quản lý dữ liệu mới, trong đó tính năng phân quyền được đặc biệt chú trọng. Cụ thể:

  • Quản lý các toàn khoản trong công ty: Chỉ cho phép ai được kết nối đến dữ liệu của công ty.
  • Quản lý dữ liệu dự án: Chỉ cho phép những thành viên trong dự án được quyền truy cập đến dữ liệu dự án.
  • Quản lý quyền chỉnh sửa dữ liệu: Giới hạn quyền kết nối đến các thư mục theo phân quyền của từng tài khoản.
  • Quản lý tài nguyên thông minh sẽ giúp công việc diễn ra trôi chảy hơn, dễ dàng hơn. Do vậy, nếu bạn còn băn khoăn không biết sử dụng phần mềm gì để quản lý dữ liệu hiệu quả hơn thì hãy dùng thử AnyOn.

    Xem thêm:

    Giải pháp lưu trữ dữ liệu dự án xây dựng hiệu quả

    Các tính năng mới của phần mềm AnyOn

share on facebook