TẦM NHÌN:

Chúng tôi cố gắng để có được sự tin tưởng và tôn trọng của khách hàng. Chúng tôi cam kết luôn nghiên cứu, đổi mới kỹ thuật để trở thành chuyên gia hàng đầu, làm tiền đề cho sự thành công của họ.

SỨ MỆNH:

Thay đổi cách sử dụng, vận hành các phần mềm kỹ thuật - chuyển chúng sang thế hệ tiếp theo với công nghệ mới và hợp tác quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

• Chúng tôi trung thực và công bằng trong sự hợp tác với khách hàng.
• Sự hài lòng của khách hàng là rất quan trọng đối với chúng tôi - Vì vậy, chúng tôi cố gắng vượt quá sự mong đợi của khách hàng.
• Chúng tôi có định hướng rõ ràng do vậy chúng tôi luôn đạt được mục tiêu đề ra.
• Sự cống hiến của chúng tôi cho sự đổi mới - Bởi vì sự đổi mới có thể thay đổi tốt cho việc kinh doanh của khách hàng của chúng tôi.
• Chúng tôi có đội ngũ nhân viên tuyệt vời - Chúng tôi luôn tìm cách thu hút và giữ chân những nhân tài hàng đầu trong ngành.

                                                                                                        MỘT SỐ CÔNG NGHỆ CHÚNG TÔI SỬ DỤNG


Graphics: OpenGL, WebGL, ObjectARX, AutoCAD


100

Cloud Application: Server/Client sides


30

UI: Swing/AWT, .NET/C#, MFC, Javascripts/DHTML, CodeJock, Telerik


100

Database: SQLServer, SQlite, MS Access, My SQL


80

Quality Assurance: Manual Testing, Automation, Defect Management Tools,…


80

share on facebook