Tuyển nhân viên test

TUYỂN DỤNG TESTER / QA MÔ TẢ CÔNG VIỆC ►Tham gia thực hiện kế hoạch test tìm ra các “bug” và...